Тоҷикӣ | Русский | English  

  Заминаҳои ҳуқуқӣ

 • Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Бо Фармони Президенти                                                                          Ҷумҳурии Тоҷикистоназ 27январи соли 2015, №332                                                                            тасдиқ  шудааст   КОНСЕПСИЯИсиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон   1. Муқаррароти умумӣ1.1. Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд
  0000-00-00 00:00:00

 • Конвенсияи Вена оид ба муносибатҳои дипломатӣ

  Документ депонирован Республикой Таджикистан 6 мая 1996 г. Для Республики Таджикистан Конвенция вступила в силу с 6 мая 1996 г.   ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
  0000-00-00 00:00:00

 • Конвенсияи Вена оид ба муносибатҳои консулӣ

    Венская конвенция о Консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 г.)   Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, отмечая, что консульские отношения устанавливались между народами с древних
  0000-00-00 00:00:00

 • Конвенсияи Вена оид ба ҳуқуқи шартномаҳои байналмилалӣ

  ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ   О ПРАВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ     от 23 мая 1969 года   Государства - участники настоящей Конвенции,   учитывая важнейшую роль договоров в истории международных отношений,   признавая все возрастающее
  0000-00-00 00:00:00

 • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати дипломатӣ

  Қонуни мазкур асосҳои ташкилию ҳуқуқии фаъолияти дипломатӣ, вазъи ҳуқуқӣ ва кафолатҳои иҷтимоии хизматчиёни давлатии хизмати дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян мекунад. БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ
  0000-00-00 00:00:00

 • Қонунин Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шартномаҳои байналмилалӣ

  ҚОНУНИҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОНДАР БОРАИ ШАРТНОМАҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (Қонуни ҶТ аз 06.08.2001 № 31,аз 28.12.2005 № 142, 22.07.2013 № 1013)     Шартномаҳои байналмилали     асоси ҳуқуқии     
  0000-00-00 00:00:00

 • Низомномаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон

   Бо қарори ҲукуматиҶумҳурии Тоҷикистон«28» декабри соли 2006№ 593 тасдиқ шудааст. НизомномаиВазорати корҳои хориҷииҶумҳурии Тоҷикистон I. Муқаррароти умумӣ1. Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд -
  0000-00-00 00:00:00

 • Низомнома дар бораи Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Утверждено Указом Президента Республики Таджикистан от 23 января 1995 года № 165 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСОЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 1. Посольство Республики Таджикистан (далее Посольство) является государственным органом внешних
  0000-00-00 00:00:00

 • Низомнома дар бораи ҳуқуқу уҳдадориҳои асосии Сафири Фавқулъодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон

     Утверждено Указом Президента Республики Таджикистан                                         от 23 января 1995 года № 165ПОЛОЖЕНИЕОБ ОСНОВНЫХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ  ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И  ПОЛНОМОЧНОГОПОСЛА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, АККРЕДИТОВАННОГОВ ДРУГИХ
  0000-00-00 00:00:00

 • Оинномаи консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июли соли 1998 № 275 тасдиқ шудааст ОИННОМАИ КОНСУЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (қарори Ҳукумати ҶТ аз 02.11.2007 № 546) ФАСЛИ I МУАССИСАҲОИ КОНСУЛИИ ҶУМҲУРИИ
  0000-00-00 00:00:00© 2019 Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
© 2019 Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734001, Душанбе, кӯчаи Шероз 33
тел: (992 37) 2210551 (шӯъбаи умумӣ), (992 37) 2211808 (қабулгоҳ)
факс: (992 37) 2210259 E-mail: info@mfa.tj